Aktualności
Witamy Parafian i Gości !!!

1. W Wielki Piątek od godz. 16.30 w ramach "Nocy konfesjonałów" będzie spowiedź aż do ostatniego penitenta, z przerwą na Mękę Pańska, Adorację Krzyża i Komunię Świętą.

2. W Wielką sobotę nie ma spowiedzi. Święcenie pokarmów co pół godziny od 9.00-16.00.Zapraszamy na Triduum Paschalne:


I Dzień Triduum - Chrystus Ukrzyżowany
Msza Wieczerzy Pańskiej - Wielki Czwartek – 17 Kwietnia 2014 r.

17:30 Katecheza wprowadzająca w Triduum Paschalne i Liturgię Wieczerzy Pańskiej
1. 18:00 Liturgia Wieczerzy Pańskiej
Liturgia Słowa
„Mandatum” /obrzęd umycia nóg/
Liturgia Eucharystyczna
Procesja z Najświętszym Sakramentem do Kaplicy Adoracji
(Adoracja Najświętszego Sakramentu do północy)

2. Liturgia Męki Pańskiej - Wielki Piątek – 18 Kwietnia 2014 r.

9:00 Liturgia Godzin – Jutrznia
15:00 I Dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego /kościół górny/
17:30 Katecheza wprowadzająca w Liturgię Męki Pańskiej
18:00 Liturgia Męki Pańskiej
Liturgia Słowa
Adoracja Krzyża
Komunia święta
Procesja z Najświętszym Sakramentem do Bożego Grobu
(Adoracja do północy)


II Dzień Triduum - Chrystus Pogrzebany
Wielka Sobota – 19 Kwietnia 2014 r.
9.00 Liturgia Godzin - Jutrznia
15:00 II Dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego /kościół górny/
Błogosławienie pokarmów od 9.00 do 16.00 (co pół godziny)


III Dzień Triduum - Chrystus Zmartwychwstały
21.30 Katecheza wprowadzająca w Liturgię Wigilii Paschalnej
22:00 Liturgia Wigilii Paschalnej /Rezurekcja/ - w Wielką Noc
Liturgia Światła
Liturgia Słowa
Liturgia Chrzcielna
Liturgia Eucharystyczna
Procesja Rezurekcyjna
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 20 Kwietnia 2014 r
15:00 III Dzień Nowenny do Miłosierdzia Bożego
18:00 Msza św. z Nieszporami - Zakończenie Triduum Paschalnego
 

Historia  |  Organy  |  Księża  |  Laikat  |  Diecezja  |  Aktualnosci  |  Galeria  |  Linki  |  Info  |  Kontakt
Copyright © 2001-2007 simea.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.