Towarzystwo Śpiewacze
„Cantate Deo”

  • 5.jpg
  • slajd10a.jpg
  • slajd11a.jpg
  • slajdy12a.jpg
  • slajdy_03a.jpg
  • slajdy_07a.jpg
  • slajd_monice001.jpg
  • slajd_monice002.jpg
  • slajd_monice003.jpg

Chór "Cantate Deo" działa od 39 lat przy parafii p.w. NSJ w Sieradzu. Uczestniczy przede wszystkim w uroczystościach kościelnych, ale także w ważnych wydarzeniach kulturalnych i społecznych. Skupia miłośników muzyki gotowych poświęcić swój czas dla kultywowania tradycji śpiewu, ubogacania życia kulturalnego w środowisku, krzewienia kultury chrześcijańskiej i narodowej.