INFORMACJE DOTYCZĄCE CHRZTU ŚWIĘTEGO DZIECKA

Chrzest odbywa się w każdą niedzielę o godz. 12.00: I i III niedziela miesiąca - podczas Mszy św. Istnieje możliwość chrztu w soboty w godzinach popołudniowych poza Mszą św.
Dziecko do chrztu mogą zgłaszać tylko i wyłącznie rodzice albo prawni opiekunowie.

RODZICE:
    miesiąc przed planowanym chrztem dziecka zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia terminu chrztu.

Chrzest święty

SAKRAMENT CHRZTU (według Katechizmu Kościoła Katolickiego)
Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie".

Free Joomla templates by Ltheme