Księża naszej parafii

ks. prał. dr Mirosław Miłek - proboszcz, prałat
dr teologii, wyświęcony w 1985, ustanowiony 2005 r.

ks. mgr Przemysław Kłosowski - wyświęcony w 2018r.

ks. mgr lic. Marek Michalski - wyświęcony w 2003r.

ks. mgr Krzysztof Kurtys - wyświęcony w 2020r.

ks. kan. Ryszard Nowicki - kapelan szpitala, kanonik
wyświęcony w 1983, ustanowiony 1988,

kapelan szpitala od 01. 10. 1990 r.

KAPŁANI POSŁUGUJĄCY W PARAFII NSJ W SIERADZU OD 1982 oraz kapłani i siostry zakonne pochodzący z parafii


Proboszczowie:

Okres posługi       +data śmierci

śp. ks. Józef Kucharski

 

01.06.1981 - 21.09. 2005+
(święc. kapł. 22.08.1967)

ks prał. dr Mirosław Miłek

 

09.10.2005
(święc. kapł. 09.06.1985)

Wikariusze:

 

  1. śp. Ks. Kazimierz Skorupiński

01.07.1982 – 30.08.1985 +01.01.2003

  2. ks. Bogumił Leszcz

30.06.1984 – 30.06.1988

  3. ks. Marian Jaros

30.08.1985 – 30.06.1988

  4. ks. Ryszard Nowicki

30.06.1988 – 01.07.1991

  5. ks. Tadeusz Szczepaniak

30.06.1988 – 01.07.1991

  6. śp.ks. Jan Wróblewski

30.06.1989 – 18.05.1991+01.06.2012

  7. ks. Marian Bronikowski

01.07.1991 – 30.06.1997

  8. ks. Henryk Witkowski

01.07.1991 – 30.06.1993

  9. ks. Andrzej Prokopowicz

30.06.1992 – 30.06.1993

10. ks. Marian Skibiński

30.06.1993 – 05.10.1998

11. śp. Ks. Wojciech Jasnowski

30.06.1993 – 19.09.1998 +

12.śp. ks. Maciej Dyoniziak

30.06.1997 – 28.06.1999 +20.05.2017

13. ks. Dariusz Puszkiewicz

05.10.1998 – 30.06.2006

14. ks. Marek Stefański

12.10.1998 – 05.08.1999

15. ks. Andrzej Minko

28.06.1999 – 26.06.2000

16. ks. Krzysztof Kruk

28.06.1999 – 25.06.2002

17. ks. Roman Żerkowski

26.06.2000 – 30.06 2008

18. ks. Jan Kozajda

25.06.2002 – 30.06.2006

19. ks. Jarosław Olszewicz

30.06.2006 – 30.06.2007

20. ks. Grzegorz Nowicki

30.06.2006 – 30.06.2011

21. ks. Sławomir Sobiech

30.06.2007 – 30.06.2010

22. ks. Jerzy Czerski

30.06.2009 – 23.03.2012

23. ks. Tomasz Radaszewski

30.06.2010 – 07.04.2013

24. ks. Robert Nawrocki

30.06.2011 – 19.08.2016

25. ks. Zbigniew Raj

30.06.2012 – 30.06 2014

26. ks. Janusz Małecki

08.04.2013 - 30.06.2018                    

27.ks. Maciej Grabowski

30.06.2014 - 30.06.2018                

28.ks. Krzysztof Kaczmarek

21.08.2016 - 16.04.2021                  

29. ks. Maciej Adamski

01.07.2018 – 30.06.2022               

30. ks. Maciej Pawlak

01.07.2018 – 30.06.2022

31. ks. Przemysław Kłosowski

01.07.2021

32. ks. Robert Maciejewski

01.07.2022 - 30.06.2023

33. ks. Marek Michalski

01.07.2022

34. ks. Krzysztof Kurtys

01.07.2023

 

Kapłani do pomocy w parafii

śp. ks. kan. Piotr Podsiadły

 14.04.1987 - 14.06.1997

śp. ks. kan. Henryk Wieczorek

30.06.1990 - 16.02.2012

śp. ks. kan. Władysław Kopytowski
kapelan D.O.S.

24.04.1997 -  12.02.2007   

 

dk. Andrzej Bednarowicz

1998 - 1999

ks. Lech Musielski

07.09.2002 – 30.06.2005

ks. Andrzej Nowak

17.02.2006 – 30.06.2007

śp. ks. kan. Zenon Banasiak

kapelan D.P.S.

02.05.2007 – 30.09.2017

Zm.23.01.2021

ks. Ryszard Kokoszka

kapelan D.P.S.

01.10.2017 - 31.08.2019       NSJ- 18.01.2023     

11.04.2023

śp. ks. Stanisław Strzeliński

17.09.2019 - 14.05.2022

 

Kapłani pochodzący z parafii

Br. Bronisław Podsiadły TJ
Profesja zakonna

(1961)

ks. Ryszard Kokoszka

(1986 diec. włocławska)

ks. Krzysztof Szcześniak

(1988 diec. włocławska)

ks. Krzysztof Kaźmierczak

(1990 diec. włocławska)

ks. Krzysztof Górski

(1994 archidiec. łódzka)

ks. Robert Płachta SAC

(2000 misjonarz)

ks. Sylwester Nykiel

(2001 archidiec. warmińska)

ks. Bartłomiej Smoczyk SP

(2002 Kraków)

ks. Konrad Biczysko

(2002 diec. włocławska)

ks. Paweł Sufleta SDB

(2003 Łódź)

ks. Romuald Perka SDB

(2006 Łódź)

ks. Jacek Szewczyk SDB

(2008 Łódź)

 

Siostry zakonne pochodzące z parafii

S. Emilia ( Emilia Laszczyk)  CHR

2010 (Kraków)

S. Salomea (Agnieszka Augustyniak) CSB

2012 (Źory)

S. Klara (Monika Augustyniak) ZSNM

2012 (Łowicz)

S. Magdalena (Agnieszka Halczyńska) CCR

Formacja przed ślubami
(Brusy)

 

śp. ks. Józef Kucharski

Pierwszy Proboszcz. Urodzony 9 marca 1936 r. w Lubominie na Kujawach. W 1956 r. wstąpił do seminarium duchownego, które ukończył w roku 1961. Następnie kontynuował naukę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na wydziale filozoficznym, gdzie w 1966 r. uzyskał tytuł magistra filozofii. 18 sierpnia 1967 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Antoniego Pawłowskiego. Od czerwca 1981 r. do 21.09.2005 r. pełnił funkcję proboszcza w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu.

Pożegnanie księdza Kucharskiego

Pożegnanie Proboszcza
śp. Ks. prał. Józefa Kucharskiego

W środę 21 września 2005r, o godz. 20.10, po ciężkiej chorobie, zmarł w mieszkaniu na plebani nasz proboszcz ks. prałat Józef Kucharski. W ostatnich godzinach życia przyjął sakrament namaszczenia chorych. Odchodził z tego świata otoczony modlitwą najbliższych współpracowników. Miał 69 lat.


Uroczystości pogrzebowe odbyły się w piątek 23 września o godzinie 19.00 w kaplicy pogrzebowej. Następnie w kościele parafialnym została  odprawiona Msza św. w intencji zmarłego Ks. Proboszcza. Liturgii przewodniczył ks. prał. Józef Nocny, wikariusz biskupi sieradzki, homilię wygłosił ks. kan. Jarosław Włodarz, proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Boniewie. Na modlitwie przy trumnie gromadzono się do godziny 24.00.

Główne uroczystości pogrzebowe odbyły się w sobotę 24 września br. o godz. 11.00 w kościele NSJ w Sieradzu. Liturgii przewodniczył ks. bp Wiesław Mering, homilię wygłosił ks. kan. Włodzimierz Toboła, proboszcz parafii św. Prokopa w Kłóbce. Po Mszy św. na Cmentarzu Komunalnym w Kłocku złożono ciało do grobu.

Ks. Józef Kucharski - ur. 9 III 1936 w Lubominie na Kujawach. Studia seminaryjne rozpoczął w 1956 r. W l. 1962-1966 odbył studia na KUL. Po zdobyciu magisterium z psychologii powrócił do seminarium. Święcenia kapłańskie otrzymał od bp. Antoniego Pawłowskiego dnia 22 VIII 1967 r. w kościele par. Wniebowzięcia NMP w Lipnie. Był wikariuszem parafii: Złoczew, św. Mikołaja w Kaliszu, Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim, Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli. W czerwcu 1981 r. został mianowany wik. par. Wszystkich Świętych w Sieradzu z zadaniem zorganizowania ośrodka duszpasterskiego i budowy kościoła na Osiedlu Jaworowe. W rok później został wikariuszem zarządcą nowopowstałej parafii Najświętszego Serca Jezusowego, w kilka miesięcy później jej administratorem, a w kwietniu 1990 r. jej proboszczem. W 1995 r. dokonała się konsekracja pobudowanej przez niego świątyni parafialnej. Od 1990 r. aż do śmierci pełnił urząd dziekana dekanatu sieradzkiego II. W 1990 r. odznaczony godnością kapelana honorowego papieskiego a w 2002 r. mianowany prałatem dziekanem Kapituły Kolegiackiej Sieradzkiej.

WIELKI BUDOWNICZY
CZCICIEL NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO
I NIEPOKALANEGO SERCA NMP!!!!


FRAGMENT Z TESTAMENTU

Parafianom dziękuję za harmonijną współpracę przez ponad 20 lat. Proszę o przebaczenie przykrości, jeżeli komukolwiek wyrządziłem. Do parafian mam jedynie dwie prośby, aby modlili się za moją duszę i aby nigdy w życiu nie opuszczali Mszy św. niedzielnej. Rodzice powinni tak wychowywać swoje dzieci by nigdy w życiu ani razu z lenistwa nie zaniedbały Mszy św. niedzielnej. Odchodząc z tego świata jestem spokojny. Ogromna wdzięczność wypełnia moje serce wobec Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Maryi za dar Kapłaństwa. Dziękuję naszym umiłowanym Pasterzom diecezji biskupowi Wiesławowi, biskupowi Stanisławowi, biskupowi Czesławowi, biskupowi Bronisławowi i wszystkim kapłanom a zwłaszcza księżą wikariuszom współpracownikom. Nie będę wymieniał z nazwiska ani kapłanów ani wspaniałych lekarzy, którzy leczyli mnie i pragnęli żebym jeszcze żył. Chorobę, wszystkie cierpienia oraz śmierć już dawno ofiarowałem w intencji parafii. Z największą miłością obejmuję Krzyż Chrystusa i mocą tego Krzyża błogosławię wszystkim parafianom, młodzieży i dzieciom W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

A myśmy się chlubić powinni Krzyżem Pana naszego Jezusa Chrystusa

 

galeria zdjęć

Free Joomla templates by Ltheme