Bractwo Eucharystyczne zaprasza

Bractwo Eucharystyczne

Bractwo Eucharystyczne

Bractwo Eucharystyczne "Emmanuel", co znaczy "Bóg z nami". Powstało 19.03-2000 r. przy Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu. Charyzmatem Bractwa jest szczególny Kult Pana Jezusa Eucharystycznego. Wspólnota licząca 170 członków, zgodnie z ustalonym grafikiem adoruje Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie każdego dnia od godz. 7.30 do godz. 18.00. Spotkania formacyjno-organizacyjne odbywają się raz w miesiącu.

Wspólnota powstała na silnym fundamencie, jakim jest Sam Jezus Eucharystyczny. Jak doszło do powstania Bractwa?

W czerwcu 1998 roku rozpoczęła się na prośbę parafian całodzienna Adoracja w każdy l czwartek miesiąca dla całej Parafii. Po upływie rocznej Adoracji rodzi się pragnienie codziennej Adoracji. Powstała grupa Koordynatorów pracujących nad organizacją takiej Adoracji. Po dokładnym przygotowaniu grafiku ludzi chętnych do adorowania 1 raz w tygodniu 1 godziny, poproszono Ks. Proboszcza o wyrażenie zgody na Adorację.

I tak 11.X.1999 roku powstała całodzienna Adoracja, którą uroczyście rozpoczął Ks. Bp. Roman Andrzejewski. Po upływie kilku miesięcy Koordynatorzy widzą potrzeby organizacyjne i formacyjne. Postanowili po opracowaniu statutu, za zgodą Ks. Proboszcza powołać Bractwo Eucharystyczne "Emmanuel".

Każdy członek Bractwa posiada imienną legitymację opatrzoną logo Bractwa. Wspólnota posiada również własny sztandar ufundowany przez czcicieli Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, poprzez, który chcemy zawsze i wszędzie również na zewnątrz oddawać Cześć i Chwalę Jezusowi. Bractwo jest wspólnotą otwartą, zrzeszającą członków, kandydatów oraz sympatyków wszystkich parafii sieradzkich.

JEZUS KOCHA CIEBIE, JEZUS CZEKA NA CIEBIE, PRZYJDŹ!

Free Joomla templates by Ltheme