Dzień dzisiejszy Liturgicznej Grupy Ołtarza

Liturgiczna grupa ołtarza osób dorosłych podejmuje się służby na Mszach świętych w każdą niedzielę i święta o godzinie 12 oraz podczas innych ważnych uroczystości parafialnych (miedzy innymi podczas Rekolekcji z okazji Wielkiego Postu, Bożego Narodzenia, nabożeństw I sobót miesiąca, rozważając tajemnice różańca wraz z innymi grupami, oraz nabożeństw liturgicznych związanych z Triduum Paschalnym, Wielkanocą, odpustem parafialnym i wizytacjami księdza Biskupa.

W związku z pandemią Coronawirusa i ograniczeniami ilości osób w kościele grupa liturgiczna ołtarza nie mogąc przebywać w kościele na mszach świętych by posługiwać, modli się o zakończenie pandemii i z bólem serca oczekuje powrotu do normalności, by powrócić do służby liturgicznej ołtarza jak przed pandemią.

Małgorzata Pietraszko - lider Liturgicznej Grupy Ołtarza osób dorosłych

Liturgiczna Grupa Ołtarza osób dorosłych


Liturgiczna grupa ołtarza osób dorosłych już od dawna posługiwała w naszej parafii, ale bez formacji. jeszcze za czasów budowniczego naszej świątyni ks. Józefa Kucharskiego. W rok po śmierci ks. proboszcza Józefa Kucharskiego 21 września 2006 r. na uroczystej Mszy Świętej na nowego gospodarza naszej parafii został powołany ks. prałat Mirosław Miłek przez Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa.

Z końcem 2006 roku, ksiądz proboszcz zaproponował utworzenie formacyjnej grupy celem pomocy liturgicznej służbie ołtarza i został Jej opiekunem duchowym.

Liturgiczna grupa ołtarza osób dorosłych - to 20 osobowa grupa mężczyzn i kobiet, którzy pragną być blisko ołtarza i włączają się w liturgię przez czytanie Słowa Bożego, śpiewanie psalmów responsoryjnych, uczestniczenie w modlitwie wiernych, w procesji darów. Członkami grupy liturgicznej są osoby, które mają szczerą chęć czynnego włączenia się w liturgię. Część osób z grupy liturgicznej przynależy do innych grup parafialnych (Żywego Różańca, Bractwa Eucharystycznego, Odnowy w Duchu Świętym, Wdów Konsekrowanych, Rady Parafialnej).

Do obowiązków członków grupy liturgicznej należy: czynne włączanie się w liturgię, pogłębianie swojej formacji liturgicznej oraz stałe doskonalenie swoich umiejętności w posłudze.

Członkowie grupy liturgicznej odbywają spotkania formacyjne, które organizowane są na plebanii 1 raz miesiącu w po mszy świętej niedzielnej na godzinę 16.

Na spotkaniach członkowie grupy liturgicznej uczestniczą w katechezach, dzięki czemu pogłębiają swoją formację liturgiczną, czynnie włączają się w liturgię, stałe doskonalą swoje umiejętności, przygotowują comiesięczny plan służby liturgicznej.

Opiekun duchowy: ks. dr Prałat Mirosław Miłek proboszcz Parafii NSJ w Sieradzu
Lider Liturgicznej grupy ołtarza osób dorosłych - Małgorzata Pietraszko

Free Joomla templates by Ltheme