Wdowieństwo konsekrowane (poświęcone Bogu)

    W bolesnym doświadczeniu śmierci współmałżonka, Pan wzywa niektóre owdowiałe osoby do bardziej radykalnego poświęcenia swego życia Jemu. To konsekrowane wdowieństwo jest dopełnieniem łaski sakramentu małżeństwa.     Wdowy i wdowcy poświęceni Bogu z natchnienia Ducha Świętego ślubują czystość, aby bardziej kochać Chrystusa i lepiej służyć bliźnim. Zgodnie ze swym stanem i otrzymanymi charyzmatami powinni się oddawać pokucie, dziełom miłosierdzia, apostolstwu i gorliwej modlitwie.

    Aby wiernie realizować swoje powołanie wdowy i wdowcy konsekrowani wedle możności codziennie uczestniczą we Mszy Świętej i adorują Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, czytają Pismo Święte, odprawiają rozmyślanie i sprawują Liturgię Godzin - zwłaszcza Jutrznię i Nieszpory, mają specjalne nabożeństwo do Maryi, która jest dla nich wzorem i oparciem, często przystępują do sakramentu pojednania i w sposób wolny obierają kierownictwo duchowe.  

    Wdowy i wdowcy konsekrowani prowadzą indywidualny tryb życia w świecie, nie podlegając żadnym strukturom życia wspólnotowego. Wspólnotą, w której realizują oni swoją misję, jest Kościół diecezjalny.

    W naszej parafii po rekolekcjach przeprowadzonych w 2008 r. przez O. Wiesława Łyko OMI wdowy - kandydatki przygotowały się na spotkaniach  formacyjnych do  I - go w diecezji włocławskiej obrzędu konsekracji, która miała miejsce 06.10.2010 r. w kościele NSJ w Sieradzu. Uroczyste błogosławieństwo Kościoła 13 wdowom przekazał Pasterz diecezji ksiądz biskup Wiesław Mering. Po raz II konsekracja 4 wdów w naszej parafii odbyła się 09.03.2016 r.  a III - 2 wdów – 18.10.2020 r. W okolicznościowej homilii biskup ordynariusz podkreślał głębię i znaczenie konsekracji życia wdów dla Kościoła.

    Spotkania formacyjne wdów konsekrowanych i kandydatek w naszej parafii odbywają się w I poniedziałek miesiąca o godz.16.30 w pokoju na wprost kancelarii parafialnej z udziałem ks. prałata Mirosława Miłka. (informacja w gablocie przy głównym wejściu do kościoła)
    Zapraszamy wdowy i wdowców  do poświęcenia swojego życia Bogu.