Zespół Charytatywny

Zespół Charytatywny przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu powstał w 1982 r. za aprobatą ówczesnego proboszcza śp. Józefa Kucharskiego. Jego członkowie pełnili (i nowi nadal pełnią) swoją posługę w duchu bezinteresownej miłości bliźniego, odpowiadając w ten sposób na miłosierną miłość Boga. Od początku istnienia zespół zajmował się rozdzielaniem darów pochodzących z USA pomiędzy najbardziej potrzebujących wsparcia, głównie rodzin wielodzietnych.

    Od 1989 r. członkowie zespołu charytatywnego utworzyli Koła Obrony Życia, którego celem była pomoc rodzinom wielodzietnym wykraczająca poza naszą parafię, między innymi w postaci paczek żywnościowych i ze środkami czystości.

    W 1991 r. Koło Obrońców Życia przy naszej parafii przekształciło się w Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Z jego członków wyłoniła się grupa charytatywna, która organizowała przede wszystkim wsparcie materialne dla najuboższych mieszkańców miasta przez cały rok, a przed największymi świętami: Wielkanocą i Bożym Narodzeniem przygotowywała ponad 100 paczek żywnościowych i ze środkami czystości. Przez 4 lata rodziny potrzebujące były też wspierane talonami żywnościowymi. Ponadto zespół charytatywny prowadził do 2010 r. w dolnym kościele punkt gromadzenia i rozdawania biednym odzieży, gdzie raz w tygodniu dyżury pełniły osoby chętne (wolontariusze).

    W ostatnim 10 - leciu spontanicznie działający Zespół Charytatywny w naszej parafii pod kierunkiem Barbary Drożdż przygotowywał paczki świąteczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie. Paczki żywnościowe wraz ze środkami czystości w liczbie 70 – 100 (w zależności od ofiarności parafian) były wydawane albo dostarczane rodzinom, będącym w trudnej sytuacji materialnej. Natomiast kilka ostatnich lat zamiast paczek wydawane są talony na produkty spożywcze i chemiczne. Należy także wspomnieć, że w okresie Bożego Narodzenia zespół rozprowadza w parafii świece Caritas.

    Wszyscy parafianie mogą świadczyć miłosierdzie wobec najuboższych czy to poprzez ofiarowanie pieniędzy czy też poprzez włączenie się w akcje zbiórkowe. Zachęcamy.