Żywy Różaniec

  ŻYWY RÓŻANIEC to wspólnota utworzona przez sługę Bożą Paulinę Jaricot, a którą zatwierdził papież Grzegorz XVI w 1832 r. Kolejni papieże w swych dokumentach i nauczaniu wyjaśniali i podkreślali znaczenie modlitwy  różańcowej (tajemnice radosne, bolesne i chwalebne), zachęcając do jej rozpowszechniania. W 2002 r. Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził nową jego część – tajemnice światła – dotyczące publicznej działalności Pana Jezusa.
Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, a żywe róże składają się z 20 osób.

    Do Polski Żywy Różaniec dotarł jeszcze w XIX w. Obecnie istnieje niemal w każdej parafii. W 1977 r. Prymas Stefan Wyszyński zatwierdził Ceremoniał Żywego Różańca, opracowany przez o. Szymona Niezgodę zaś w czerwcu 2012 r. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski zatwierdziło Statut Stowarzyszenia „Żywy Różaniec”. Od 1995 r. czasopismem formacyjnym dla Żywego Różańca jest miesięcznik „Różaniec”.

Zadania i obowiązki członków Żywego Różańca:
1.codzienne rozważanie jednej wyznaczonej tajemnicy różańca świętego; opuszczenie tej modlitwy nie sprowadza grzechu ciężkiego;
2.udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym połączonym ze zmianą tajemnic;
3.uczestnictwo w życiu sakramentalnym Kościoła;
4.rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny przykładem życia i działalnością   apostolską, zwłaszcza przez krzewienie modlitw różańcowej;
5.odważne stawanie w obronie wiary;
6.udział w pogrzebie członka Żywego Różańca należącego do tej samej róży (koła);

    Stowarzyszenie Żywego Różańca przy naszej parafii zostało założone przez pierwszego proboszcza śp. ks. Józefa Kucharskiego jesienią 1982 roku, a zelatorką była śp. Leokadia Wężykowska. Obecnie koło skupia 5 wspólnot zwanych „różami różańcowymi”. Liczą one stosownie do ilości tajemnic 20 osób, którym przewodniczą zelatorzy.  Koło Żywego Różańca jest silnym wsparciem duchowym dla parafii. Członkowie modlą się w intencjach ogólnych lub misyjnych za Kościół, parafię, kapłanów, itd.

    Członkinie posiadają własne stroje, w których biorą udział we wszystkich ważniejszych uroczystościach kościelnych i parafialnych. Od wielu lat Żywy Różaniec wraz z Rycerstwem Niepokalanej patronuje budowie I ołtarza na Boże Ciało.

Spotkania Koła odbywają się w I niedzielę miesiąca o godz 17.00 w Kaplicy Bożego Miłosierdzia. W każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 18.00 odprawiana jest msza św. w intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca.

Wszystkich informacji na temat działalności i przynależności do Żywego Różańca udziela opiekun – ks.Marek Michalskii.