Nauki dla narzeczonych w naszej parafii

Nauki dla narzeczonych, przygotowujące do zawarcia sakramentu małżeństwa, rozpoczynają się w piątek, 31 marca o godz. 19 00.

Zapisy pod numerem telefonu: 505026634

Informacje dla narzeczonych

1. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii w celu ustalenia daty ślubu. Czym wcześniej, tym większa szansa na zarezerwowanie odpowiedniego dnia i godziny.

2. Do zawarcia sakramentu małżeństwa potrzebne są następujące dokumenty:
- świadectwo chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy od daty wystawienia)
- świadectwo bierzmowania
- ksero świadectwa z oceną z religii (ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej)
- zaświadczenie o odbytej katechizacji przedmałżeńskiej
- zaświadczenie o odbytym kursie w poradni życia rodzinnego
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (USC)

3. Po całościowym lub częściowym skompletowaniu dokumentów narzeczeni zgłaszają się do kancelarii w celu spisania protokołu rozmowy duszpastersko-kanonicznej i wystawienia zapowiedzi przedślubnych. Konieczne są dowody osobiste. Jeśli narzeczeni mieszkają za granicą, w tamtejszej parafii dokonują kompletowania dokumentów oraz spisania protokołu rozmowy duszpastersko-kanonicznej.

4. Narzeczeni zobowiązani są do odbycia dwóch spowiedzi przedślubnych: I zaraz po spisaniu protokołu przedślubnego, II w przeddzień lub dzień ślubu.

5. Narzeczeni w tygodniu poprzedzającym ślub zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu omówienia liturgii sakramentu małżeństwa oraz podania danych osobowych świadków ślubu (imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania). Świadkiem sakramentu małżeństwa powinna być osoba pełnoletnia.

6. Świadkowie muszą posiadać przy sobie dowody osobiste w trakcie podpisywania dokumentów. Ich brak może skutkować opóźnieniem ślubu lub jego odwołaniem.

UWAGA! Wszelkie zmiany dotyczące miejsca, daty lub odwołania ślubu należy niezwłocznie zgłaszać w kancelarii parafialnej. Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: www.facebook.com/slub.koscielny.

Przygotowanie do małżeństwa

Narzeczeni przygotowujący się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego zobowiązani są do uczestnictwa w trzech spotkaniach z zakresu katolickiej etyki życia małżeńskiego wraz z nauką metody naturalnego planowania rodziny (tzw. poradnictwo rodzinne) oraz w katechezach przedmałżeńskich (jeśli nie posiadają zaświadczenia o ich ukończeniu ze szkoły średniej).

Obie te formy prowadzone są przy naszej parafii przez kapłana i osobę świecką – doradcę życia rodzinnego.

Obowiązują wcześniejsze zapisy (przynajmniej pół roku przed planowanym terminem ślubu) telefonicznie: 505026634 lub elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi organizacyjne:
Nauki odbywają się dwa razy w roku: w kwietniu i wrześniu, w piątki.
Pierwszy piątek każdego z tych miesięcy to pierwsze spotkanie z cyklu, który kończy się po pięciu spotkaniach lub po trzech, jeśli narzeczeni uczestniczą tylko w poradnictwie rodzinnym, a nie w pełnych naukach katechetycznych.

Początek – godzina 19:00, miejsce – pokój przy kancelarii lub salki katechetyczne (w zależności od liczebności grupy)

Małżeństwo

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

"Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu".

Małżeństwo w zamyśle Bożym
Pismo święte zaczyna się od opisu stworzenia mężczyzny i kobiety na obraz i podobieństwo Boże, a kończy wizją "Godów Baranka" (Ap 19, 7. 9). Od początku do końca Pismo święte mówi o małżeństwie i jego "misterium", o jego ustanowieniu i znaczeniu, jakie nadał mu Bóg, o jego początku i celu, o różnych sposobach jego urzeczywistniania w ciągu historii zbawienia, o jego trudnościach wynikających z grzechu i jego odnowieniu "w Panu" (1 Kor 7, 39), w Nowym Przymierzu Chrystusa i Kościoła.

Małżeństwo w porządku stworzenia
"Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie... Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa". Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. Ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych i trwałych cechach. Chociaż godność tej instytucji nie wszędzie ukazuje się z taką samą jasnością, to jednak we wszystkich kulturach istnieje pewne zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego. "Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej".

Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam jest Miłością. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka. Jest ona dobra, co więcej bardzo dobra, w oczach Stwórcy. Miłość małżeńska, którą Bóg błogosławi, jest przeznaczona do tego, by była płodna i urzeczywistniała się we wspólnym dziele zachowywania stworzenia: "Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: <<Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną>>" (Rdz 1, 28).

Pismo święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie: "Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam". Bóg daje mu niewiastę, "ciało z jego ciała", to znaczy istotę równą mu istotę i bliską, jako "pomoc przychodzącą od Pana". "Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem" (Rdz 2, 24). Jezus wskazuje, że oznacza to nienaruszalną jedność ich życia, przypominając, jaki był "na początku" zamysł Stwórcy: "A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało" (Mt 19, 6).

Free Joomla templates by Ltheme