Dyspozycja głosów


    ped.
    1.    Pryncypał    16'
    2.    Kontrabas    16'
    3.    Subbas    16'
    4.    Kwinta kryta    102/3'
    5.    Oktawa    8'
    6.    Flet otwarty    8'
    7.    Chorałbas    4'
    8.    Róg nocny    2'
    9.    Cynk    4x[51/3', 31/5', 22/7', 17/9']
    10.    Mikstura    [21/3', 2', 11/3' 1']
    11.    Puzon    16'


    Man I
    17.    Praestant    16'
    18.    Pryncypał    8'
    19.    Gamba    8'
    20.    Flet kryty    8'
    21.    Oktawa    4'
    22.    Flet otwarty    4'
    23.    Kwinta    22/3'
    24.    Superoktawa    2'
    25.    Tercja mała    16/19'
    26.    Mikstura    4x[11/3', 1', 2/3', 1/2']
    27.    Fagot    16'
    28.    Trompet    8'


    Man II (żaluzja)
    34.    Burdon    16'
    35.    Gemshorn    8'
    36.    Klarnet labialny    8'
    37.    Flet podwójny    8'
    38.    Salicet    8'
    39.    Unda maris    8'
    40.    Pryncypał    4'
    41.    Flet koncertowy    4'
    42.    Nasard    22/3'
    43.    Flet leśny    2'
    44.    Violino    2'
    45.    Tercja wielka    13/5'
    46.    Sztabka    2x[11/7', 8/9']
    47.    Fageolet    1'
    48.    Mikstura    4x[2', 11/3', 1', 2/3']
    49.    Cymbał    3x[1/3', 1/4', 1/6']
    50.    Obój    8'


    Man III
    54.    Flet drewniany    8'
    55.    Kwintadena    8'
    56.    Pryncypał skrzypcowy    4'
    57.    Flet rurkowy    4'
    58.    Sesquialtera    2x[22/3', 11/3']
    59.    Oktawa    2'
    60.    Kwinta    11/3'
    61.    Oktawka    1'
    62.    Carillon    3x[1', 1/2', 1/4']
    63.    Akuta    4x[1', 2/3', 1/2', 1/3']
    64.    Krzywy róg    8'