Koncerty organowe

Pierwszy koncert Błażej Musiałczyk - 14.04.2002r.

Program koncertu:
1. Johann Sebastian Bach - "Toccata d-moll" (dorycka)
2. Johann Pachelbel - "Toccata e-moll"
3. Johann Sebastian Bach - chorał - "Wenn wir in höchsten Nöthen sein"
4. Cezar Franck - "Piéce héroique"
5. Dietrich Buxtehude - "Toccata d-moll"
6. Mieczysław Surzyński - improwizacje na temat "Święty Boże"
Krzysztof Urbaniak - 09.06.2002 r.

Program koncertu:
1. Improwizacja (bez zapowiedzi) - Toccata w stylu Dietricha Buxtehudego
2. Johann Sebastian Bach - O mensch bewein' dein Sünde Groß
3. Johann Sebastian Bach - Wachet auf, ruft uns die Stimme
4. Dietrich Buxtehude - Nun komm der Heiden Heiland
5. Improwizacja w stylu francuskiego baroku - Plein jeu
6. Improwizacja - Fonds d'Orgue
7. Improwizacja - Trompette (na temat Marsylianki)
8. Jan Podbielski - Praeludium in d
9. Mikołaj z Krakowa - Preambulum in F
10. Petr Eben - Kleine Choralpartita über: "O, Jesu, all mein Leben bist Du"
11. Improwizacja na temat polskiej pieśni kościelnej "Króluj nam Chryste"
Duet: Krzysztof Urbaniak, Maria Cieślak 14.07.2002 r.

Koncert zadedykowany ks. Henrykowi Wieczorkowi.
Program koncertu:
1. Antoni Soler - Concierto I (Andante, Minue)
2. Johann Gottfried Walther - Concerto G-dur (opr G. Fajkowska)
3. Vincent Lübeck - Praeludium in E
4. Dietrich Buxtehude - Chiaconne c-moll
5. Johann Sebastian Bach - Partita e-moll "Ach, was soll ich Sünder machen ?"
6. Joseph Rheinberger - Ramanze
7. Jan Janca - Sortie für Orgel
8. Johann Sebastian Bach - "Liebster Jesu, wir sind hier"
9. Johann Sebastian Bach - "Herr Christ, der ein' ge Gottes Sohn"
10. Johann Sebastian Bach - "Gelobet seist du, Jesu Christ"
11. Jean Jacquws Lefebure-Wely - Sortie g-moll
12. Jean Jacquws Lefebure-Wely - Bolero de concert
13. Zbigniew Pucek - "Stars' Parade"
Krzysztof Urbaniak, Wojciech Wolniak, Tomasz Maciaszczyk - 23.05.2003 r.

Program koncertu na organy i 2 trąbki:
1. Henry Purcell - Trmpet Tune
2. Johann Sebastian Bach - Toccata i fuga d-moll BWV 565
3. Leon Boelmann - modlitwa z Suity Gotyckiej
4. Giuseppe Antonio Vincento Aldrovandini - Sonata na trąbkę i basso continuo (Allegro e spicato-Largo-Presto)
5. Dietrich Buxtehude - Toccata i Fuga F-dur
6. Leon Boelmann - Menuet z Suity Gotyckiej
7. John Stanley - Trumpet Voluntary
8. Johann Sebastian Bach -
9. Giovanni Benedetto Platti - Sonata c-moll (Fantasia-allegro, Adagio, Allegro, Allegro)
10. Francesco Manfredini - Koncert na 2 trąbki I basso continuo (Allegro, Largo, Allegro)
11. Giuseppe Bencini - Fuga per organo o cembalo
12. Improwizacje na temat:
a) Pieśni ""Chwalcie łąki umajone"
b) Chóru niewolników z opery "Nabucco" Verdiego