Zespół „Sursum Corda”

    Zespół Sursum Corda powstał w październiku 2006 r. Pomysłodawczynią założenia zespołu była Alicja Buda, która jednocześnie pełniła rolę lidera zespołu do roku 2011. Obecnie zespół składa się z 12 osób – uczniów szkół gimnazjalnych, licealnych oraz studentów w przedziale wiekowym od 13 do 24 roku życia. Pięć osób zajmuje się oprawą instrumentalną czyli gra na gitarach, skrzypcach oraz altówce. Pozostałych siedmiu członków zespołu ubogaca Liturgię swoim śpiewem. Liderem jest Edyta Wzgarda.

    Zespół Sursum Corda zajmuje się oprawą niedzielnej Mszy świętej dla dzieci o godz. 10.30. zamiennie z zespołem „Boże Nutki'”.Ponadto bierze udział w spotkaniach i wyjazdach młodzieżowych, Drogach Krzyżowych i spotkaniach Odnowy w Duchu Świętym. Zajmuje się także oprawą muzyczną Eucharystii Młodych, uroczystości Bierzmowania oraz innych ważnych wydarzeń kościelnych.

    Zespół stara się poszerzać swój repertuar a dotychczasowy ubogacać, wkładając przy tym wiele serca na kolejnych próbach. Za najważniejszy cel stawia sobie grę dla Chwały Pana i na tym opiera wykonywanie każdej pieśni.