• 2DSC_8930.jpg
  • 2DSC_8979-1.jpg
  • 2DSC_8981.jpg
  • 2DSC_8983.jpg
  • 2DSC_8990.jpg
  • 2DSC_8995.jpg
  • 2gabriel.jpg
  • 2jp2.jpg
  • 2michal.jpg
  • 2wyszynski.jpg

Błogosławieństwo wdów i 25 lecie Radia Maryja

Tegoroczna niedziela misyjna w niezwykle dobitny sposób wybrzmiała we wspólnocie parafian Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu. Jak co roku modlili się oni tradycyjnie za misje i misjonarzy, ale tego dnia uwypuklił się jeszcze nie jeden charakter misyjny kościoła. Tego dnia dwie panie: Grażyna Świniarska z parafii NSJ w Sieradzu oraz Grażyna Olejniczak z parafii NMP Królowej Polski w Sieradzu zostały zaślubione Chrystusowi jako swojemu Oblubieńcowi poprzez akt Błogosławieństwa wdów i tym samym powiększając grono wdów konsekrowanych naszej parafii do liczby 17 osób.

Tej wzruszającej i podniosłej uroczystości przewodniczył ks. Infułat Marian Bronikowski, Proboszcz Bazyliki Mniejszej w Sieradzu i zarazem wikariusz biskupi na rejon sieradzki.  W wygłoszonej homilii, ks. Infułat podkreślił ogromną wartość i rolę jaką wdowy odgrywają w życiu Kościoła, nawiązując do postaci wdów, które wychwala Pismo Święte, takich jak Judyta, uboga wdowa z Sarepty Sydońskiej, Prorokini Anna czy ewangeliczna wdowa z Nain opłakująca śmierć swojego jedynego syna. Po homilii ks. Infułat zwrócił się do nowych kandydatek do stanu wdowieństwa konsekrowanego z pytaniem: „Drogie siostry, Pan wezwał was, abyście dzisiaj publicznie wyraziły wolę ściślejszego z Nim zjed­noczenia przez wejście w stan wdów pobłogosławionych i w ten sposób były we wspólnocie Kościo­ła, oczekującego na powrót Boskiego Oblubieńca, znakiem nadziei i radości. Dlatego pytam każdą z was: Czy chcesz wejść do stanu wdów, aby podjąć wezwanie do jeszcze gorliwszego udziału w pełnie­niu prorockiej, kapłańskiej i królewskiej misji Chrystusa, w którą zostałaś włączona przez chrzest?”. Pozytywna odpowiedź jest jednoznacznym pragnieniem świadomego udziału w misji Chrystusa i Kościoła.

Kolejnym wymiarem misyjnego działania w Kościele wyrażonym podczas niedzielnej Sumy było dziękczynienie za 25 lat istnienia Biura Radia Maryja przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego. W Eucharystii dziękczynnej brały udział m.in. dwie panie: Krystyna Puchalska i Małgorzata Sobczak (obie także przynależące do jedynej w diecezji włocławskiej wspólnoty wdów konsekrowanych), które wraz z ówczesnym Proboszczem Parafii, ks. Prałatem Józefem Kucharskim zakładały Biuro Radia Maryja oraz przez 25 lat aktywnie w tym biurze się angażowały.

Jak zaznaczył w podziękowaniu obecny Proboszcz Parafii ks. Prałat Mirosław Miłek – Radio Maryja od samego początku zabiega, by głos Ewangelii docierał na krańce całego świata. Działalność Biura Radia Maryja, aż 25-letnia w naszej parafii, wpisuje się zatem w sposób bardzo wyrazisty w misyjny charakter Kościoła Powszechnego i naszej parafii. Bogu niech będą dzięki za wszystkich ludzi dobrej woli, którzy oddają swój czas, serce, nierzadko i pieniądze, włączając się w misyjne dzieło ukazywania Chrystusa drugiemu człowiekowi.

Related Articles

Chór Cantate Deo

Nasz kościół z lotu ptaka

 Kościół NSJ w Sieradzu sfilmowany przy pomocy kamery umieszczonej na dronie. Dziękujemy autorom nagrania za udostępniemie materiału filmowego.

413 Pielgrzymka Sieradzka

Free Joomla templates by Ltheme